پژوهش مشترک دکتر سمیه ثباتی مقدم عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری با Dr. A. Fayoumi استاد دانشگاه لانکستر انگلیس به چاپ مقاله ای در مجله معتبرIEEE Access از انتشارات IEEE با ضریب تاثیر IF=3.5 و رتبهQ1 منتهی شده است.
عنوان مقاله؛
Toward Securing Cloud-Based Data Analytics: A Discussion on Current Solutions and Open Issues
لینک دسترسی به مقاله؛https://ieeexplore.ieee.org/document/8678751

لازم به ذکر است Dr. A. Fayoumi   مدت دو سال است که به عنوان همکار خارجی در گروه پژوهشی امنیت داده به سرپرستی خانم دکتر ثباتی مقدم در حوزه کاری تجارت امن کار مشترک پژوهشی خود را با دانشگاه حکیم سبزواری آغاز کرده و در حال حاضر،  همکاری ایشان به عنوان استاد وابسته با این گروه پژوهشی ادامه دارد.

دکتر سمیه ثباتی مقدم در شرح این پروژه تحقیقاتی اینچنین آورده است:
داده یکی از مهمترین سرمایه های شرکت ها و نهادهای مختلف محسوب می شود، لذا محرمانگی داده در حوزه داده های تجاری امری مهم تلقی می گردد. از طرفی، فراگیر شدن تکنولوژی رایانش ابری شرکت ها را به سمت استفاده از منافع بی شمار این تکنولوژی عظیم سوق می دهد. استفاده از زیرساختها و سرویس های ابری به معنی کاهش چشمگیر هزینه های ایجاد و نگهداری زیرساخت ها و مجموعه IT سازمان هاست که برای آنها کاهش هزینه قابل توجه ای را به ارمغان می آورد. در نتیجه، بحث برون سپاری داده جزو سیاست های مهم بخش  IT برای بهره مندی هر چه بیشتر از منافع ابری در حوزه کسب و کار و تجارت به شمار می آید . علاوه بر آن، به اشتراک گزاری داده های کسب و کار از طریق ابر و استخراج اطلاعات مهم و ارزشمند به سیاست گزاری و بهبود کسب و کار کمک شایانی می کند. اما از آنجا که داده های شرکت ها محرمانه و حساس هستند، بحث امنیت و حفظ محرمانگی داده اهمیت ویژه ای دارد. شرکت ها، سازمان ها و نهادها به دلایل مختلف حقوقی و رقابتی حاضر نیستند اطلاعات محرمانه کسب و کار خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا در محلی که از امنیت آن مطمئن نیستند ذخیره کنند. از اینرو، برون سپاری داده برای کاهش هزینه و به اشتراک گزاری داده برای بهبود کسب و کار باید با دقت و حفظ کامل امنیت انجام گردد. در این پژوهش روش های رمز نگاری مختلف برای حفظ امنیت و محرمانگی داده در محیط ابری مورد بررسی قرار می گیرند. چنین روش هایی علاوه بر حفظ امنیت داده امکان اجرای آنالیزها  و تحلیل های مختلف روی داده های رمز شده را فراهم می کنند.