مقاله اعضای هیئت علمی و دانش آموخته گروه آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی در نشریه Climatic Change  از نشریات برترحوزه  اقلیم شناسی و تغییر اقلیم جهانی منتشر شد.

مقاله با عنوان:

” Impacts of climate change on Apple tree cultivation areas in Iran

“پیامدهای تغییر اقلیم بر روی محدوده­های کشت درخت سیب در ایران”

 

توسط: دکترحمزه احمدی، دکتر غلامعباس فلاح قالهری و دکتر محمد باعقیده به عنوان تحقیق مستخرج از رساله دکتری حمزه احمدی به راهنمایی دکتر غلامعباس فلاح قالهری در  دانشگاه حکیم سبزواری، در سال ۲۰۱۹ در نشریه معتبر Climatic Change به عنوان یکی از نشریات برتر حوزه  اقلیم شناسی و تغییر اقلیم جهانی چاپ گردید. این مجله از Impact Factor:3.537  برخوردار می باشد. همچنین در رتبه Q1 نشریات  علوم اتمسفری قرار دارد.

با توجه به تغییرات آب و هوایی و افزایش گرمایش جهانی، محصولات کشاورزی و درختان میوه به شدت آسیب پذیر هستند و هر نوع تغییر در پارامترهای اقلیمی، تولید و عملکرد درختان میوه را به خطر می اندازد. درختان میوه و تولیدات باغی به دلیل ارتباط بسیار بالایی که به شرایط اقلیمی دارد، به تغییرات آب و هوایی حساسیت بالایی نشان می دهد. نتایج این تحقیق نشان داد:

دگرگونی در وضعیت مولفه­ های دمایی و شاخص­های اقلیم کشاورزی بالاتر از آستانه تحمل درخت سیب در ایران، نشانه بارزی از تغییرات آب و هوایی  بر روی درختان میوه می باشد. در دوره آینده تا اواخر قرن ۲۱ ام، مساحت مناطق مناسب کشت درخت سیب در ایران به ۲۹۰۷۳۴۴۸ هکتار خواهد رسید. در واقع ۷/۴۶ درصد از مساحت کشت درخت سیب در اثر تغییرات اب و هوایی و گرمایش جهانی، قابلیت خود را از دست خواهند داد. تحت شرایط تغییر آب و هوایی دوره آینده، کشت و تولید درخت سیب در ایران به دلیل گرم شدن دمای هوا، به مناطق مرتفع تر کشیده خواهد شد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داده که افزایش دمای هوا در اثر گرمایش جهانی، برای درختان خزان کننده مناطق سردسیر ایران، یک تهدید جدی خواهد بود.

 

لینک انتشار این مقاله در زیر ارائه شده است:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-018-2316-x