مقاله حاصل از پژوهش مشترک آقای دکتر اسماعیل لکزیان عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری و خانم مهشید میرزایی دانشجوی دکتری گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری با محققین برجسته بین المللی از دانشگاه های آمریکا، استرالیا، چین و روسیه در مجله معتبر Journal of Hazardous Materials  منتشر شد.

دکتر لکزیان در خصوص این پژوهش به روابط عمومی دانشگاه گفت:

در این مطالعه، حرکت و توزیع قطرات حاوی ویروس کرونا که از طریق سرفه فرد آلوده، با استفاده از CFD بررسی شد. از مدل سه بعدی برای شبیه سازی جریان هوا در کلاس و از روش لاگرانژی برای ردیابی قطرات حاوی ویروس کرونا استفاده شده است. اثرات سرعت جریان هوا تهویه( ۳ ، ۵ و ۷ متر بر ثانیه) بر پراکندگی قطرات ویروس با اندازه های مختلف مدلسازی گردید. به طور خاص، تأثیر نصب پارتیشن در مقابل صندلی ها در کاهش میانگین غلظت قطرات حاوی ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از پارتیشن های صندلی برای دانشجویان می­تواند تا حدودی از گسترش قطرات حاوی ویروس کرونا جلوگیری کند. افزایش سرعت هوای تهویه باعث افزایش سرعت قطرات در جهت جریان هوا می شود و به طور همزمان زمان دام انداختن قطرات توسط سطوح را کاهش می دهد.

گفتنی است ماحصل این پژوهش­، پذیرش و چاپ مقاله ای با عنوان ذیل:

COVID-19 spread in a classroom equipped with partition – A CFD approach

 

 در ژورنال معتبر   Journal of Hazardous Materials با ضریب تاثیر ۱۰٫۵۸۸( جزء ۱۰ درصد) می­ باشد.

لینک دسترسی مقاله:

https://authors.elsevier.com/a/1dPUD15DSlK27X