مقاله حاصل از پژوهش محمد مهدور دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری، با همکاری دکتر جعفر وطن دوست و پژوهشگران دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه رویان اصفهان دانشگاه Acibadem ترکیه در مجله معتبر بین المللی  Life Sciences به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این مقاله نتیجه مطالعه ای در حوزه سرطان روده بزرگ بعنوان سومین سرطان شایع در جهان و دومین عامل مرگ سرطانی در سال ۲۰۲۰ است.

گفتنی است این مقاله با عنوان

Steroid receptor RNA activator gene footprint in the progression and drug resistance of colorectal cancer through oxidative phosphorylation pathway

در مجله بین المللی  Life Sciences   با ۵= IF که در رتبه بندی نشریات علمی دارای رتبه Q1 است، به چاپ رسیده است.

 

لینک مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024320521009371