مقاله با  IF=4.259 توسط عضو هیات علمی گروه برق و الکترونیک دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر Nature: Scientific Reports از انتشارات نیچر انگلستان چاپ شد.

مقاله دکتر محمدهادی شاهرخ آبادی عضو هیات علمی گروه برق و الکترونیک تحت عنوان

COMSOL-Based Modeling and Simulation of SnO2/rGO Gas Sensor for Detection of NO2

در مجله معتبر Nature: Scientific Reports از انتشارات نیچر انگلستان در تاریخ اول فوریه ۲۰۱۸ چاپ شده است. این مجله دارای IF=4.259 و جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه مربوطه می باشد و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است.

لینک دسترسی به مقاله https://www.nature.com/articles/s41598-018-20501-2

در این کار برای اولین بار ترکیب اکسید قلع با Reduced Graphene Oxide برای تشخیص گاز NO2 توسط نرم افزار COMSOL شبیه سازی شده است که نتایج حاصل از آن قابلیت تعمیم به سایر ترکیبات نیمه هادی و گازها را داراست. در نتیجه قبل از شروع به ساخت سنسورهای گاز برمبنای نیم رساناهای اکسیدفلز (MOS)، امکان سنجی و پیش بینی پاسخ سنسور و تاثیر دمای کار به بهینه سازی طرح کمک شایانی خواهد کرد. حل همزمان معادلات

Navier-stokes, Fourier’s and Neumann’s laws for the heat transferring, Stefan-Boltzmann equation for the heat radiation, and Poisson’s equation for the electric behavior

از مهمترین چالشهای مدلسازی سنسور و اعمال گاز به آن در این پژوهش میباشند. لازم به ذکر است که زمینه بیشتر پژوهشهای دکتر شاهرخ آبادی حسگرهای زیستی، شیمیایی و گاز و همچنین توسعه نسل سوم سلولهای خورشیدی است. در این راستا، پروژه زیست حسگری برای تشخیص عامل O157 ویروس E. Coli  (ایشرشیا کولی) بر اساس ترانزیستور اثر میدان FinFET و بوسیله گیرنده زیستی Aptamer تعریف شده است که در حال حاضر توسط یکی از دانشجویان دکتری ایشان در دانشگاه مونترال کانادا تحت نظارت پروفسور محمد ساوان در حال انجام است.