مقاله دکتر رضا حسن زاده قاسمی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک تحت عنوان
A molecular dynamics investigation of the effects of mutation on prefoldin nano actuator in inhibiting amyloid  beta 42-dimer
در مجله معتبر Sensors and actuators B Chemical چاپ شده است. این مجله دارای IF=4.76  بوده و جزو ۱۰% مجله برتر در زمینه مربوطه می باشد و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است،
این مقاله به بررسی و درمان بیماری آلزایمر با مهار محموله بیماری زای آمیلویید بتا می پردازد که در آن از یک نانوعملگر جدید برای درمان بیماری کمک می گیرد.
این مقاله حاصل از بخشی از پروژه تحقیقاتی طراحی نانوعملگرهای زیستی و کاربرد آن در نانوپزشکی می باشد که از موضوعات روز در زمینه دارو رسانی هوشمند می باشد.
گفتنی است این عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزورای تا کنون ۱۰ مقاله ISI و علمی پژوهشی و ۳۰ مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی در زمینه نانو و کنترل منتشر کرده اند.