مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در ژورنال بین المللی Thin-Walled Structures جز مجلات ده درصد برتر دنیا منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه از پایان نامه کارشناسی مهندس محدثه قلی کرد، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری، مقاله ای با عنوان:

 ” Design and analysis of novel negative stiffness structures with significant energy absorption”

در مجله Thin-Walled Structures که جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه مهندسی مکانیک می باشد و دارای رتبهQ1 در نشریات علمی است، چاپ شده است. لازم به ذکر است که هم­ اکنون مهندس قلی کرد، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری می ­باشند.

دکتر احسان اعتمادی، استاد راهنمای این پایان نامه، در تشریح این پژوهش بیان کرد: سازه­ های سفتی منفی، یکی از انواع متامتریال هستند که از طریق کمانش عضوهای خود باعث جذب انرژی در ناحیه الاستیک شده و از آنجا که تغییر شکل الاستیک، بازگشت پذیر می­باشد، لذا این گونه از سازه­ها قابلیت استفاده به صورت مکرر را دارا می­باشند. در این تحقیق، سازه­ های جدید سفتی منفی با قابلیت جذب انرژی بالا و استفاده چندباره طراحی، به روش پرینت سه­بعدی ساخته و عملکرد آن­ها به صورت تجربی و شبیه سازی عددی مقایسه شده است.

این مقاله از طریق لینک زیر قابل دسترسی می ­باشد:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263823122006899