مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با IF= 2.214  در مجله معتبرOcean Engineering از انتشارات ELSEVIERمنتشر شد.

مقاله دکتر امیر خوشنویس و دکتر اسماعیل لکزیان اعضای هیات علمی گروه مکانیک تحت عنوان؛

Entropy generation analysis of S825, S822, and SD7062 offshore windturbine airfoil geometries

در مجله معتبر مجله معتبر Ocean Engineering   از انتشارات ELSEVIER در سال ۲۰۱۹ چاپ شده است. این مجله دارای IF= 2.214 و جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه مربوطه می باشد و دارای رتبهQ1  در نشریات علمی است.

در شرح این پروژه تحقیقاتی اینچنین آورده است:

 یکی ازمهمترین دغدغه های امروزه بشر، بحث تامین انرژی است. با توجه به غیرقابل تجدید بودن منابع انرژی های فسیلی و همچنین مشکلات مربوط به آب و هوا و مسائل زیست محیطی، امروزه استفاده از منابع انرژی های نو ارزش حیاتی پیدا کرده است. در میان این منابع، انرژی باد بیشتر مورد توجه بوده که کشور ما در این مورد بسیار غنی است. لذا، انجام تحقیقات بیشتر در مورد این منبع بسیار حیاتی بنظر می رسد. در تحقیق حاضر، سه نمونه از ایرفویلهای مورد استفاده در طراحی پره های توربین باد (S822، S825 و SD7062) از نقطه نظر تولید انتروپی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

لینک دسترسی به مقاله؛

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801818317037