مقاله حاصل از پژوهش مشترک دکتر محسن عباسپور و دکتر حامد اکبرزاده اعضای هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر مجید نماینده دانشجوی پسادکتری شیمی دانشگاه فردوسی مشهد  و خانم نرگس احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر Desalination  منتشر شد.

دکتر عباسپور در خصوص این پژوهش به روابط عمومی دانشگاه گفت: آب شیرین یک عنصر اساسی در جامعه بشری است. با رشد سریع جمعیت جهانی، ذخیره آب شیرین به طورچشمگیری به دلیل مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی رو به وخامت گذاشته است.

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: تقاضای آب شیرین به سرعت درحال رشد است و منابع آب تجدید پذیر محدود است و کمبود آب شیرین به صورت یک چالش جدی جهان را تهدید میکند. وی افزود: شیرین کردن آب دریا یکی از امیدوارکننده ترین اقدامات برای پرداختن به مسئله کمبود آب شیرین جهانی است. چالش های زیادی در سرتاسرجهان درحال انجام است تا از بروز بحران کمبود آب جلوگیری کند.

این استاد دانشگاه گفت: این چالش ها در جهت استفاده مجدد، بازیافت و بازیابی آب برای ایجاد آب تازه و تأمین آب قابل اطمینان صورت می گیرد. بنابراین، برای نمک زدایی آب شور به برخی فرآیندهای ویژه نیاز است. تصفیه غشایی جزء فرایندهای امیدوارکننده و پرکاربرد برای تصفیه فاضلاب، آب دریا و آب شور است.

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه  ۵ %از بازار جهانی غشاء، را فرایند اسمز معکوس  تشکیل می دهد، افزود: اسمزمعکوس چندین مرتبه از روش تقطیر حرارتی کارآمدتر است. اسمز معکوس برای شیرین کردن آب دریا بیشتر استفاده می شود. روش اسمز معکوس به عنوان یک فرآیند گسترده مبتنی برغشاء در اروپا و سراسر جهان شناخته شده است. در فرایند اسمز معکوس، آب شیرین با استفاده از فشار بالاتر منبع برای غلبه بر فشار اسمزی از آب شور جدا می شود.

وی در مورد این مقاله بیان داشت: این تحقیق فرآیند نمک زدایی آب با استفاده از روش اسمز معکوس با استفاده از نانولوله های کربنی که داخل آن ها تعداد ۱ و ۳ عدد فولرن قرار داده شده از طریق شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی شده است. همچنین در این مقاله تاثیر باردار کردن فولرن ها و نانولوله و سایر اجزا در میزان عبور مولکول های آب و یونهای سدیم و کلر مطالعه شده است.

 دکتر عباسپور خاطرنشان کرد: نتیجه های بدست آمده نشان می دهد که میزان عبور یونهای سدیم و کلر در سیستم های نانولوله باردار، صفحات گرافن باردار و فولرن باردار داخل نانولوله صفر بوده که این نشان داد این سیستم ها برای فرآیند نمکزدایی بسیار مناسبند.

گفتنی است ماحصل این پژوهش­، پذیرش و چاپ مقاله با عنوان ذیل در ژورنال معتبر   Desalination با ضریب تاثیر ۷٫۱ که جزء ۱۰ درصد مجلات حوزه منابع آب و مهندسی شیمی است، می­ باشد.

لینک مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011916421000461