مقاله پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در چهارمین مجله معتبر جهان در زمینه فیزیک حالت جامد و علم متالوژی منتشر شد

 به گزارش روابط عمومی ، مقاله پژوهشی دکتر حسین اصغر رهنمای علی آباد دانشیار و عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزورای با عنوان

Thermoelectric and phononic properties of (Gd, Tb) MnOcompounds: DFT calculations

در مجله معتبر Journal of Alloys and Compounds  که دارای رتبه چهارم از منظر ضریب تاثیر در لیست JCR با موضوع متالوژی و فیزیک حالت جامد با  ۳٫۰۱۴ = IF می باشد، به چاپ رسید.

دکتر رهنما در باره این مقاله به روابط عمومی دانشگاه گفت: این مقاله پژوهشی به بررسی خواص ترموالکتریکی و فونونی ترکیبات GdMnO3 و TbMnO3 می پردازد. در این کار برای اولین بار نشان داده شده است که جهت گیری اسپین ها نقش مهمی در بازده ترموالکتریکی این نوع از ترکیبات دارد. گفتنی است دکتر حسین اصغر رهنمای علی آباد دانشیار و عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری می باشد که تاکنون از وی ۵۵ مقاله در مجلات ISI و ۲۶ مقاله در کنفرانس های بین المللی به چاپ رسیده است.