مقاله پژوهشی دیگری از عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزوای در چهارمین مجله معتبر جهان در زمینه فیزیک حالت جامد و علم متالوژی منتشر شد. 
به گزارش روابط عمومی ، مقاله پژوهشی دکتر حسین اصغر رهنمای علی آباد دانشیار و عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزورای با عنوان:
(Effects of Chemical Potential on the Thermoelectric Performance of Alkaline-Earth Based Skutterudites (AFe4Sb12, A=Ca, Sr and Ba
در مجله معتبر Journal of Alloys and Compounds  که دارای رتبه چهارم از منظر ضریب تاثیر در لیست JCR با موضوع متالوژی و فیزیک حالت جامد با  ۳٫۰۱۴ = IF می باشد، به چاپ رسید.
دکتر رهنما در باره این مقاله به روابط عمومی دانشگاه گفت: این مقاله پژوهشی به بررسی اثر پتانسیل شیمیایی بر خواص ترموالکتریکی ترکیبات: 
 (Alkaline-Earth Based Skutterudites (AFe4Sb12, A=Ca, Sr and Ba   می پردازد. در کار حاضر برای اولین بار نشان داده شده است که پتانسیل  شیمیایی اثر مستقیمی بر بازده های ترموالکتریکی این نوع از ترکیبات دارد.
گفتنی است دکتر حسین اصغر رهنمای علی آباد دانشیار و عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری می باشد که تا کنون از وی ۵۷ مقاله در مجلات ISI و ۲۶ مقاله در کنفرانس های بین المللی به چاپ رسیده است.