کتاب “ژئوپارک” توسط پژوهشگران دانشکده جغرافیا و علوم محیطی توسط انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این کتاب توسط آقایان دکتر علی اکبر شایان یگانه، دکتر محمد علی زنگنه اسدی، دکتر ابوالقاسم امیر احمدی مدرسان دانشگاه حکیم سبزواری تالیف و توسط خانم دکتر قلیچی پور و دکتر بهرامی ویراستاری شده است.

” ژئوپارك” در لغت به معني “پارك زمين شناسي” و در معنا عبارت است از منطقه اي با وسعت كافي كه مرزهاي آن به وضوح مشخص شده و چندين پديده بارز زمين شناسي (ميراث زمين شناسي) در محدوده آن قرار گرفته باشد. اين محدوده بايد بتوانددر توسعه اقتصادي جوامع پيرامون نقش موثري ايفا نمايد. ژئوپارك ممكن است علاوه بر پديده هاي زمين شناسي از آثار تاريخي، بوم شناسي و ميراث فرهنگي و طبيعي ديگر نيز برخوردار باشد. ژئوپارك ها زير نظر يونسكو به مراكزي كارآمد براي آموزش محيط زيست، پژوهش و كارورزي در زمينه هاي مختلف علوم زمين تبديل مي شوند.

 این کتاب با رویکرد علمی پژوهشی به تبیین اصول و کاربرد ژئوپارک در غرب خراسان رضوی با تکنیک ها و مدل های روزآمد و مورد نظر شبکه جهانی ژئوپارک در ارزیابی ژئوسایت ها با هدف الگو سازی مهارتی عملی کارشناسی ارشد رشته های ژئوتوریسم و مدیریت گردشگری می پردازد.

کتاب حاضر مشتمل بر دو بخش مفاهیم نظری ژئوپارک و نمونه موردی ارزیابی ژئودایورسیتی و ژئوپارک می باشد. در فصل اول مبانی نظری، تعاریف اصطلاحات گردشگری و زئوتوریسم، نظریه ها و مدلهای روز دنیا، ژئوپارک و پیشینه وجودی آن و مدیریت و حفاظت آن بیان شده است. همچنین در فصل دوم کتاب، منطقه غرب خراسان رضوی به عنوان مطالعه موردی از حیث بررسی توانمندی ها و پتانسیل ها، زمین شناسی و ویژگی های عمومی جغرافیایی طبیعی و انسانی، ارزیابی تنوع زمین شناختی و ژئوپارک برای ثبت ملی و بین المللی و نیز زیر ساخت های منطقه مورد بررسی قرار گرفته شده است.

منبع:سایت اسرارنامه