چهارمین جلسه هماهنگی کارگروه ارتقاء فرهنگ ترافیک باحضور اعضا و میهمانان کارگروه آقایان بروغنی و دکتر آرمین، اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار و دکتر مولوی، ریاست دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

دکتر مولوی ضمن تاکید بر تقدم انسان بر ماشین در بافت مرکزی شهر آمادگی دانشگاه را در همکاری علمی و تحقیقاتی با موضوعات فرهنگ ترافیک و مسائل اجتماعی مرتبط با آن اعلام نمود.

در ادامه موارد زیر از سوی حاضرین اعلام گردید:

۱- تدوین طرح جامع ارتقای فرهنگ ترافیک در سبزوار برای پیشبرد ارتقای فرهنگ ترافیک؛

۲- بررسی و پژوهش چرایی عدم اقبال جامعه هدف به آموزش های صورت گرفته تا کنون.