چهارمین سخنرانی از سلسله نشست های علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی با عنوان” معماری پارامتریک” با سخنرانی دکتر حسن استاجی برگزار شد.photo_2016-11-21_13-18-53.
معماری پارامتریک یا به بیان بهتر “روش طراحی مقداری” یکی از جریان های آوانگارد معماری است که از حدود ۱۵ سال پیش بر اساس تئوری ها و نظریه های پاتریک شوماخر و زاها حدید شروع به رشد کرده است.
photo_2016-11-21_13-19-02
دکتر حسن استاجی  سخنرانی  خود را با معرفی روشهای مختلف طراحی در معماری آغاز کرد. این شیوه ها به دو گروه اصلی “کل به جزء” و “جزء به کل” قابل طبقه بندی است. در ادامه به معرفی نوع دیگری از طراحی که مبتنی بر طراحی یک سیستم جهت تولید فرم می باشد پرداخت. این شیوه ی طراحی “طراحی پارامتریک” نام دارد. معماری پارامتریک یک فرآیند بر اساس تفکر الگوریتمی (دستور زبان فضایی) است که بر اساس روابط بین پارامترها و قوانین تعریف شده و رمزگذاری شده بین آن ها سعی در پیدا کردن پاسخ برای هدف اولیه ی طراحی است.  در این شیوه با کد سازی برای فرایندها، کامپیوتر به جای مغز انسانی وظیفه ی تولید گزینه های مختلف را دارد. تعداد بسیار زیاد گزینه ها برای یک سوال و آنالیز آنها توسط کامپیوتر می تواند به عنوان یک ابزار به طراح کمک کند. در واقع در این شیوه معمار به جای طراحی یک فرم، یک سیستم تولید فرم طراحی می کند.
photo_2016-11-21_13-18-24
وی در ادامه به ارائه ی شیوه های مختلف ساخت این گونه فرمها در معماری معاصر با استفاده از آخرین تکنولوژیهای جدید پرداخت و  چشم اندازی از آینده ی معماری ارائه کرد.
photo_2016-11-21_13-18-46
گفتنی است این سخنرانی علمی که چهارمین سخنرانی از سلسله نشست های علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری بود با استقبال چشمگیر اساتید و دانشجویان این دانشگاه همراه بود.