چهارمین نشست مدیران روابط عمومی های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۹ با موضوع هماهنگی جشنواره روابط عمومی های منطقه با حضور مسولین اداره روابط عمومی وزارت علوم، به صورت مجازی به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری خانم سارا رستمیان، رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت علوم در این نشست به اهمیت برگزاری جشنواره روابط عمومی ها در مناطق وزارت علوم اشاره کرد و حضور در این رقابت را زمینه ساز آمادگی روابط عمومی ها جهت شرکت در جشنواره ملی روابط عمومی وزارت علوم برشمرد.

دبیرکمیته داوران جشنواره با اشاره به اینکه دبیرخانه منطقه ۹ فعال ترین دبیرخانه روابط عمومی وزارت علوم است، از زحمات دبیر و اعضای دبیرخانه تشکر کرد.

خانم رستمیان اظهار امیدواری کرد برگزاری این نشست انگیزه ای برای مشارکت هر چه بیشتر دانشگاه های منطقه در جشنواره شود.

وی همچنین پیشنهاد سطح بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه بر اساس تعداد دانشجو، امکانات و بودجه را جهت داوری مستندات و آثار ارسالی به جشنواره مطرح کرد.

خانم لیلا زرین کفش رئیس اداره تشریفات وزارت علوم نیز با اشاره به فعالیت های خوب و برگزاری کارگاه های کاربردی توسط دبیرخانه منطقه ۹ کشور، از دبیر و اعضای دبیرخانه تشکر کرد.

خانم زرین کفش نیز حضور در جشنواره های منطقه ای را محک جدی برای روابط عمومی ها در جهت بالا بردن سطح عملکرد و فعالیت ها عنوان کرد.

دکتر امین کوشکی، مدیر روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در دبیرخانه جشنواره را برای حاضران تشریح کرد.

دبیر جشنواره روابط عمومی های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۹ کشور گفت: محورهای ارزیابی این جشنواره شامل اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها، روابط عمومی الکترونیک، تبلیغات و انتشارات و جهاد تبیین است.

دکتر کوشکی با اشاره به برنامه های جانبی در نظر گرفته شده برای جشنواره، اظهار داشت: این برنامه ها شامل معرفی و تقدیر از روابط عمومی های برتر منطقه، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان دانشگاه ها و پارک های منطقه است، همچنین بخش جانبی نمایشگاه عکس نیز به این جشنواره اضافه شده است.

دکتر کوشکی افزود: با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشغول بودن حوزه های روابط عمومی دانشگاه های کشور در جهت افزایش مشارکت دانشگاهیان، مقرر شد مهلت ارسال آثار و مستندات روابط عمومی ها به جشنواره تا ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۲ تمدید شود.

گوهری منش، مدیر روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه و دبیر اجرایی جشنواره نیز گفت: در جهت اطلاع رسانی بهتر اقدامات و تسهیل ارسال مستندات روابط عمومی ها، سایت جشنواره به آدرس
https://prf2.uthc.ir/fa/
طراحی و راه اندازی شد.

گفتنی است این نشست با حضور ۳۱ مدیر و کارشناس روابط عمومی دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور برگزار شد.