چهار ایده و اختراع  اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی کشور به عنوان پوستر پذیرفته شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه چهار ایده و اختراع دکتر محمد رضا شهابی کاسب و دکتر سید علیرضا حسینی کاخک، اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  دانشگاه حکیم سبزواری در اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی کشور که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار شد به عنوان پوستر پذیرفته شد.

گفتنی است ایده های اساتید دانشگاه حکیم سبزواری در حالی در این همایش پذیرفته شد که از میان ۱۵۵ ایده و اختراع  ارسالی  ۸ ایده برتر برای سخنرانی و ۵۲ ایده برای پوستر پذیرفته شدند.

لازم به یادآوری است اولین رویداد ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاونت فناوری پژوهشگاه تربیت بدنی در محورهای “بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی”، “مهندسی پزشکی”، “تجهیزات توانبخشی ورزشی”، “نرم افزارهای ورزشی”، “ابزارهای تمرینی و کمک تمرینی رشته های ورزشی”، “تجهیزات رشد مهارتی حرکتی کودکان”، “تجهیزات آزمایشگاهی علوم ورزشی” و “شبیه ساز مدل های حرکتی ورزشی”  چهارم خردادماه برگزار شد.
.صفحه اینستاگرام رسمی خبرگزاری دانشجو                                              عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری