چهارمین شماره فصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی(بارویکرد علمی- پژوهشی) به صورت الکترونیکی منتشر شد
علاقمندان جهت مشاهده این شماره می توانند به وب سایت زیر مراجعه فرمایید:

journals.hsu.ac.ir

در این شماره می خوانید:

بررسی استعاره مفهومی زندگی در اشعار فروغ فرخزاد
دکتر خدابخش اسدالهی ، مهدی عبدی
بازشناخت ساختار نوع ادبیِ لطیفه و مطایبه
– دکترمحمدرضا حاجی آقا بابایی ، منیرالسادات هاشمی
غلبۀ «کلام مغلوب» در تمهیدات عین‌القضات همدانی
دکتر عبّاس محمّدیان ، ابوالفضل شکیبا
واکاوی نوع ادبی رمانس در داراب‌نامه بیغمی
دکتر نجمه حسینی‌سروری، دکتر علی جهانشاهی افشار ، خدیجه رحیمی صادق