چهل و سومین همفکر سبزوار به میزبانی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

این رویداد هفتگی کارآفرینی، همراه با انتقال تجربه و گفتگوی سازنده در تاریخ چهارشنبه ۴ خرداد ماه ساعت ۱۷ الی ۱۹در محل مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.

این رویداد با استقبال بیش از صد کارآفرین ، ایده پرداز و مدیران شرکت های دانش بنیان مواجه شد.

در این دور همی مدیران مرکز کارآفرینی و نواوری دانشگاه، دکتر کهن و مدیر  مرکز رشد واحد های فناور به بیان و معرفی این مراکز پرداخته و در پایان به سوالات مخاطبین پاسخ دادند.

مهمانان حاضر ضمن استقبال از این رویداد ، تمایل خود را جهت شرکت در رویدادهای مشابه اعلام نمودند.