چهل و نهمین کرسی علمی و ترویجی

🔺 امکان سنجی خصوصی سازی قضا در فقه مذاهب اسلامی

🔸شنبه ۱۹ اسفندساعت۱۶، تالار اسرار دانشکده الهیات و معارف دانشگاه حکیم سبزواری