کابین امواج ضدعفونی کننده ساخته شده توسط پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری به بیمارستان واسعی سبزوار اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ظهر دیروز با حضور دکتر مولوی رییس دانشگاه و دکتر کوشکی عضو هیات علمی دانشگاه و مسول تیم طراحی کابین امواج، در محل بیمارستان واسعی سبزوار، کابین امواج ضدعفونی کننده به رییس و مسولان بیمارستان واسعی سبزوار تحویل شد.

گفتنی است کابین امواج ضدعفونی کننده در راستای حفاظت از کادر درمانی و کاهش بار ویروسی پرسنل مراکز بیمارستانی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، توسط پژوهشگران گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری طراحی و ساخته شده است.