دانشکده علوم پایه در سال ۱۳۹۹، درخشش در حوزه بین الملل/ کسب رتبه های برتر دکتری و ارشد/ ارتباط گسترده با صنعت و جامعه