مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان غیرایرانی برگرا می کند:

کارگاه”معرفی ظرفیت های پژوهشی و جذب گرنت کشور روسیه”

با ارائه دکتر مهدی دیمی دشت بیاض 

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲ الی ۱۴ در مجتمع تالار همایش های بین المللی بیهقی