کارگاه “کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی دانشگاه ها” ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه های کشور به همت دانشگاه حکیم سبزواری و دبیرخانه روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۹ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مدرس این کارگاه که با مشارکت بیش از ۹۰ نفر مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه های کشور برگزار شد، دکتر امین کوشکی عضو هیات علمی و مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۹ کشور بود.

از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه بیان تاریخچه ای از هوش مصنوعی و روابط عمومی دانشگاه ها، نظریه های مطرح در هوش مصنوعی، مفاهیم پایه هوش مصنوعی در ارتباط با روابط عمومی، راه های تقویت روابط عمومی دانشگاه با هوش مصنوعی و راهکارهای آماده شدن روابط عمومی ها برای آینده بود.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری دبیرخانه روابط عمومی های دانشگاه، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور است.

 

bdr