دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت هفته تربیت بدنی،کارگاه آمادگی جسمانی و تندرستی ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی (خانم ها و آقایان) را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این کارگاه که با تدریس دکتر حسینی کاخک برگزار شد، عناوین و سرفصل های شامل ابعاد سلامتی، اهمیت فعالیت بدنی در زندگی روزمره رابطه فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی، معرفی دستورالعمل ها و رهنمودهای بین المللی فعالیت بدنی روشهای ارزیابی سطح آمادگی جسمانی، روش های افزایش سطح فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی، اصول تمرینات ورزشی برای افزایش سطح آمادگی جسمانی و اثر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سلامتی مورد بررسی قرار گرفت.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC