مرکز مشاورۀ دانشگاه حکیم سبزواری کارگاه آموزشی «آسیب شناسی دلسوزی و جلب رضایت» برگزار میکند.

دومین کارگاه آموزشی مرکز مشاورل در ترم جاری با موضوع آسیب شناسی دلسوزی و جلب رضایت باحضور دکتر شاره “روانشناس بالینی مرکز مشاوره و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی” دوشنبه ۱۷ آبان ماه ساعت ۱۴-۱۲ درمحل سالن اجتماعات دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود.

ضمناً لیست سایر کارگاه های مرکز مشاورۀ دانشگاه در ترم جاری به شرح زیر می باشد:

۱- استفادۀ موثر از فضای مجازی

۲- واکنش مناسب به فشارها و استرس ها

۳- هم اتاقی؛ یک فرصت

۴- روش های جلب اطاعت و همکاری

۵- مهارت خودکنترلی

۶- آسیب شناسی روابط بین دوجنس در دانشگاه

۷- اختلالات شخصیت در ازدواج های ویرانگر

۸- مهارت قاطعیت و جراتمندی

۹- مهرات خودآگاهی

۱۰- مهارت های تحصیلی و آمادگی برای ایام امتحانات

۱۱- راه های افزایش اعتماد به نفس در جمع

و…

شایان ذکر است تاریخ برگزاری هرکارگاه بصورت جداگانه هرهفته اعلام خواهد شد و علاقمندان به شرکت در این کارگاه ها جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مرکز مشاورۀ دانشگاه مراجعه نمایند.