به همت مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری کارگاه “آموزشی اعتبار های مالیاتی صنایع و شرکت ها در قالب ماده ۱۱ قانون جهش دانش بنیان” برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این کارگاه که با حضور مهندس سید مهدی مظلوم زاده مشاور رییس پارک علم و فناوری خراسان در امور شرکت های دانش بنیان برگزار شد، بیش از ۴۰ شرکت و صنایع منطقه غرب خراسان حضور داشتند.

گفتنی است در این کارگاه ۳ ساعته چگونگی استفاده از اعتبار مالیاتی برای صنایع و شرکت ها و همچنین مزایای استقرار شرکت ها در پردیس علم و فناوری سبزوار در قالب قانون جهش دانش بنیان توضیحاتی ارائه شد.