کارگاه آموزشی “ثبت اطلاعات در سامانه نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم” ویژه مدیران و کارشناسان عمرانی  دانشگاه های منطقه ۹  کشور با مدیریت اجرایی  دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری در آبان ماه سال گذشته برای دومین بار متوالی به عنوان دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹  انتخاب شد. منطقه ۹ کشور شامل دانشگاه های چهار استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان (۲۸ دانشگاه) می باشد.

[foogallery id=”3605088″]