کارگاه آموزشی حسابداری تعهدی با حضور مدیرکل و معاون مدیرکل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

کارشناس آموزش و تشکیلات حوزه مدیریت بودجه و تشکیلات دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه برگزاری این کارگاه به روابط عمومی دانشگاه گفت: این کارگاه با هدف افزایش دانش  و آگاهی پرسنل و دست اندرکان و عوامل مرتبط با حسابداری و امور مالی دانشگاه  توسط حوزه بودجه و تشکیلات برگزار می شود.

محمود عطار اظهار کرد: در این کارگاه دکتر نفیسی، مدیرکل دیوان محاسبات استان  و توجکی معاون مدیرکل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی آموزش های لازم در خصوص رویکردهای نوین حسابداری تعهدی را به شرکت کنندگان ارائه می دهند.

وی افزود: با توجه به تغییر سیستم حسابداری دانشگاه از حسابداری هزینه ای به حسابداری تهعدی ضرورت برگزاری کارگاهی جهت آشنایی بیشتر دست اندرکان امور مالی و هزینه ای دانشگاه با حسابداری تعهدی وروشهای اجرای آن احساس می شد بر همین اساس حوزه بودجه و تشکیلات اقدام به برگزاری این کارگاه کرد.

عطار با اشاره به اینکه این کارگاه در دو نوبت صبح و بعدظهر برگزار می شود عنوان داشت: مباحث مطرح شده در نوبت صبح کارگاه که با حضور رئیس ، روسای دانشکده ها و مدیران دانشگاه برگزار شد عبارت بود از آشنایی با کلیات حسابداری تعهدی.

 کارشناس آموزش و تشکیلات حوزه مدیریت بودجه و تشکیلات دانشگاه ادامه داد: در نوبت عصر این کارگاه که اختصاص به کارشناسان امور مالی، کارپردازان و عاملین مالی دانشگاه دارد مباحثی درباره آشنایی با فرایند و روش های اجرایی حسابداری تعهدی مطرح می شود.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC