کارگاه آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط حوزه مدیریت مالی و اداری در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این کارگاه آموزشی پیرو ابلاغ آیین نامه دولت مبنی بر شفاف سازی معاملات دولتی، ‌پیروی از سیاست‌های یکسان و مشترک در معاملات و نیز فراهم سازی امکان تهیه گزارشات مدیریتی و نظارتی برای ارگان‌های مختلف برگزار و آموزش های لازم جهت فعالیت در سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی به کاربران داده شد.