کارگاه آموزشی “شرح و تحلیل کاربردی تحلیل غیرخطی پیوست دوم آئین نامه ٢٨٠٠  ویژه مهندسین رشته عمران و دانشجویان سازه و زلزله با تدریس  دکتر حسن باجی استاد دانشگاه ملبورن استرالیا  صبح امروز در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

SONY DSC

لازم به یادآور است این کارگاه در دو پنل صبح و عصر برگزار می شود و برای شرکت کنندگان گواهی صادر و کارگاه دارای امتیاز می باشد.

SONY DSC