کارگاه آموزشی شیوه های دارورسانی هوشمند در درمان سرطان با تدریس دکتر فرشید صفات، استاد دانشگاه برادفورد انگلستانبه همت دفتر همکاری علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری و با استقبال خوب اساتید و دانشجویان دانشگاه برگزار شد.

 گفتنی است دکتر صفات که به دعوت دفتر همکاری علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری به سبزوار سفر کرده است، در مدت حضور خود کارگاه ها و نشست های متعددی را برگزار خواهد کرد که از جمله این برنامه ها؛ برگزاری نشست و کارگاه در دانشگاه فردوسی در روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، برگزاری نشست تخصصی با اساتید گروه های مواد و پلیمر و زیست شناسی  دانشگاه حکیم سبزواری و برپایی کارگاه تخصصی و  بازدید از گروه زیست شناسی این دانشگاه در روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت و  نیز برگزاری کارگاه در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و نشست تخصصی با کارگروه درمان سرطان این دانشگاه در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه می باشد.

[foogallery id=”3435622″]