کارگاه آموزشی ” طراحی تجربه های یادگیری در آموزش عالی” ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه محورهای این کارگاه شامل دیدگاه های معرفت شناسی یاددهی-یادگیری، نقش مدرس در یادگیری-یاددهی، تدریس اثربخش، سنجش آموخته های دانشجویان  است و مدرس این کارگاه دکتر عباس بازرگان استاد دانشگاه تهران می باشد.

گفتنی است حضور در این کارگاه جهت  اعضای محترم هیات علمی که دارای کمتر از پنج سال سابقه تدریس دارند الزامی است و برای شرکت کنندگان گواهینامه حضور در کارگاه آموزشی به مدت ۸ ساعت با امضا مدرس و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعطا خواهد شد.

photo_2016-11-13_08-48-40