کارگاه آموزشی علمی دارت روز پنجشنبه با حضور سرمربی تیم ملی و مدیر واحد پژوهش و تحقیقات انجمن دارت کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مدیر تحقیقات و پژوهش انجمن دارت کشور در حاشیه این کارگاه آموزشی گفت: تحقیقات طرح استعدادیابی دارت به صورت کاربردی و عملیاتی با بهره از دانش، تحقیقات و مقاله های علمی کشورهای موفق انجام شده است.
دکترمحمد رضا شهابی افزود: دارت رشته ای نوپا در کشور است و انجمن دارت با استفاده از تحقیقات علمی در پی ایجاد پایه و نهادینه کردن این ورزش در جامعه است.

photo_2016-12-11_07-40-18
وی اظهار کرد: کارگاه های آموزشی دارت در راستای معرفی این رشته و جذب بیشتر افراد به آن در سراسر کشور برگزار می شود.
وی گفت: جامعه دارت ایران شامل ۶ هزار نفر است که ۳۰۰ نفر از آنان فعال هستند و همواره در مسابقات کشور شرکت دارند.

photo_2016-12-11_07-42-17
دکترشهابی افزود: حدود ۶۰ مربی دارت در کشور وجود دارند که ۲۵ مربی آن سطح اول هستند.
وی با اشاره به مزایای رشته دارت اظهار کرد: دارت نوعی مهارت است که باعث افزایش اعتماد به نفس می شود و بدون محدودیت سنی همه اقشار جامعه می توانند در آن فعالیت کنند.photo_2016-12-11_07-40-40
وی گفت: همچنین دارت فضای کوچکی نیاز دارد و امکان بازی به صورت انفرادی، ۲نفره و تیمی وجود دارد و مانع فرهنگی و زبانی نیز ندارد.
مسئول برگزاری کارگاه آموزشی دارت دانشگاه حکیم سبزواری نیز گفت: این کارگاه با هدف آشنایی جامعه دانشگاهی در ۲ بخش تئوری و عملی به مدت یک روز برگزار شده است.
محمد رضا اردیبهشتی افزود: ۵۰ نفر در این گارگاه آموزشی حضور دارند.photo_2016-12-11_07-42-13
انجمن دارت ایران از سال ۱۳۸۳ با هدف ترویج و گسترش آن بین تمام اقشار جامعه پایه گذاری و در سال ۱۳۸۵ عضو فدراسیون جهانی شد و اکنون در بیشتر استان های کشور کمیته های دارت زیر نظر این انجمن فعال هستند.