اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی:
قابل توجه کلیه همکاران محترم
به اطلاع می رساند که کارگاهی تحت عنوان فمینیسم چیست ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران، همچنین دانشجویان دختر دانشگاه در تاریخ یکشنبه ۹۵/۱۱/۱۷ (ساعت ۱۳ الی ۱۵ ) برگزار می شود. جهت ثبت نام از تاریخ ۹۵/۱۱/۸ الی ۹۵/۱۱/۱۶ با سرکار خانم عمادی تبار (داخلی ۲۶۷۴ ) تماس حاصل نمایید. مدرس کارگاه سرکار خانم دکتر موسوی می باشند؛ محل اجرای کارگاه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
شورای بانوان دانشگاه