به مناسبت روز جهانی”مبارزه با خشونت علیه زنان” کارگاه اموزشی مبارزه با خشونت علیه زنان به همت مرکز مشاوره، شورای بانوان و مرکز اموزش های ازاد دانشگاه، امروز ساعت ۱۱ لغایت ۱۳ در محل سالن همایش های بیهقی دانشگاه برگزار شد.

در اولین روز این کارگاه که توسط جناب اقای دکتر شاره، مدیر مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه آموزش داده شد، انواع خشونت ها به طور کلی و خشونت روانی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفت.

در دومین جلسه این کارگاه آموزشی که صبح امروز با موضوع قوانین حقوقی مربوط به خشونت علیه زنان با حضور اساتید گروه حقوق دکتر پوراسماعیلی ،دکتر نارستانی، دکتر صادق نژاد برگزار شد، قوانین مربوط به خشونت فیزیکی علیه زنان،عسرو حرج، استقلال مالی زن و…. مورد بحث و بررسی قرار گرفت.