کارگاه آموزشی «مهارت حل تعارض بین زوجین » به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، توسط مرکز مشاوره دانشگاه با تدریس دکتر شکیبایی روانشناس و مشاور زوج درمانی برگزار شد.

در این کارگاه انواع تعارضات وسبکها و تکنیکهای حل تعارض بین زوجین آموزش داده شد.