کارگاه ۶ ساعته” ارتباطات سازمانی” به همت مدیریت برنامه، بوجه، تحول اداری و بهره وری ویژه کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری با تدریس دکتر علی محفوظی روز پنجشنبه ۴ بهمن ماه در تالار شریعتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنا به اعلام مدیریت برنامه، بوجه، تحول اداری و بهره وری با هماهنگی صورت گرفته این کارگاه در دو جلسه برگزار خواهد شد و مرحله دوم کارگاه روز پنجشنبه هفته آینده مورخ ۱۱بهمن ماه برگزار می شود.