کارگاه ارزیابی ریسک محیط زیستی در زنجیره تامین انرژی

ارائه توسط:سرکار خانم دکتر هاشم آبادی پژوهشگر دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه Texas A&M، تگزاس، امریکا

تاریخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ساعت ۱۲ 

آمفی تئاتر دانشکده نفت و پتروشیمی

پروفسور جواد حدادنیا