مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم‌سبزواری برگزار می کند:

کارگاه انلاین”بستر مدیریت خشکسالی و کشاورزی اینترنتی: با استفاده از تصاویر ماهواره ای و پهپاد برای پایش اثرات خشکسالی کشاورزی

مدرس: دکتر علی اکبر آبکار، پژوهشگر وابسته دانشگاه حکیم سبزواری، مدیر موسسه تحقیقاتی Agriwatch هلند و مدیر فنی شرکت geoinfosolution

شنبه ۱۰ خردادماه، ساعت ۱۱/۳۰

دانشجویان و استادان گرامی جهت حضور در کارگاه می توانند بر روی لینک زیر کلیک نمایند:

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/ali-fdd-a9w