گروه علوم سیاسی برگزار می کند:

ویدئو کنفرانس

با موضوع:

برجام و سناریوهای پیش رو

 

ارائه دهنده بحث:

 دکتر ناصر هادیان

 استاد برجسته روابط بین الملل دانشگاه تهران

مکان: سالن همایش های بین المللی بیهقی

زمان: دوشنبه ۹۷/۳/۷ – ساعت ۱۲ الی ۱۳:۴۵

شرکت برای عموم اساتید، کارکنان و دانشجویان آزاد است