کارگاه آموزشی “بررسی نکات، ابهامات و مشکلات موجود در پروژه های عمرانی دانشگاهی به همت دبیرخانه عمرانی منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

مدیر طرح های عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور در گفتگو با روابط عمومی گفت: این کارگاه یک روزه با هدف مرتفع سازی ابهاماتی که برای کارشناسان و همکاران دانشگاهی در بستن قراردادها، شیوه انتخاب پیمانکارها، مشاوره و مباحث مربوط به پروژه های عمرانی دانشگاه هاست، برپا شد.

دکتر حسین بخشی با اشاره به اینکه دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور از سال ۹۲ در دانشگاه حکیم سبزواری فعال است، افزود: مخاطبان این کارگاه یک روزه را مدیران و کارشناسان عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور تشکیل داده بودند که شامل دانشگاه های چهار استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان می باشد.

دبیر عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور یادآور شد: سخنران این کارگاه دکتر جمشید اسماعیلی، دکتری عمران و مدرس دانشگاه تبریز بود.

گفتنی است این کارگاه یک روزه در دو نوبت صبح و عصر به همت دبیرخانۀ عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.

IMG_2797