کارگاه علمی- پژوهشی همایش ملی ابوالفضل بیهقی  سه شنبه دوم آبان ماه ۹۶ در تالار اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
در این کارگاه که با حضور اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه حکیم سبزواری و دانشجویان ارشد و دکتری این رشته برگزار شد، دکتر ابوالفضل حری عضو هیئت‌ علمی دانشگاه اراک به بررسی موضوعات روایت شناسی از جمله تعاریف، نظریه ها، رویکردها و کاربردهای آن پرداخت.
این کارگاه چهارمین بخش همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی به مناسبت اول آبان روز نثر فارسی و بزرگداشت بیهقی بود و به گفته دکتر مهیار علوی مقدم دومین جلسه این کارگاه اواخر سال ۹۶ برگزار خواهد شد.
گفتنی است دکتر ابوالفضل حری به خاطر ترجمه ها و مقالاتی که انجام داده از بزرگان روایت شناسی در ایران می باشد.