شورای بانوان دانشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی کارگاهی تحت عنوان ورزش ، تندرستی و تغذیه را ویزه بانوان شاغل دانشگاه برگزار کرد.

گفتنی است این کارگاه با استقبال خوب بانوان شاغل دانشگاه مواجهه گردید و رئیس و معاون دانشجویی دانشگاه در  مراسم سرو  بشقاب سلامت جهت بانوان شرکت کننده کارگاه  حضور یافتند.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

DSC00688 DSC00692