کارگاه مدیریت پسماند و بهینه سازی مصرف انرژی ویژه نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه حکیم سبزواری به همت حوزه اداری  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مدرس این کارگاه آموزشی  که در تالار استاد شریعتی برگزار شد، در خصوص مباحثی  از قبیل تفکیک پسماندها از مبداء  و راه های بهینه سازی مصرف انرژی در محل کار توضیحاتی را برای حاضران ارائه کرد وی هم چنین مدیریت پسماند را یکی از روش های موثری  دانستند که باعث صرفه جویی اقتصادی ، بازگشت منابع و کاهش آلودگی محیط زیست می شود .

ایشان خاطر نشان کردند، برای تفکیک پسماندهای شهری از مبدا نیازمند به فرهنگ سازی و تغییر دیدگاه مردم و مسئولان در این زمینه هستیم و در صورتی که تفکیک از مبدا مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گیرد و زیرساختهای لازم بوجود آید به دلیل استفاده مجدد از فلزات و مواد پلاستیکی ، از هدر رفت عظیم سرمایه های کشور جلوگیری خواهد شد و با بازیافت کاغذ از قطع انبوهی از درختان جلوگیری کرده ایم. وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع انرژی به بیان راهکارهایی جهت بهینه سازی انرژی برای شرکت کنندگان در کارگاه پرداخت.

[foogallery id=”3531673″]