((آخرین مهلت ثبت نام کارگاه مقاله نویسی تا ساعت ۱۴ روز ۴ شنبه ۲۰-۲-۱۴۰۲))

پژوهش سرای زبان شهر حکیم با همکاری گروه آموزش های الکترونیک و آزاد دانشگاه برگزار می کند : ” کارگاه آموزشی مقاله نویسی ” با تدریس آقای دکتر محمدرضا عادل ،دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری ،علاقه مندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت آموزش های آزاد به نشانی www.hsu.ac.ir/azad مراجعه نمایند .

شماره تماس جهت کسب اطلاعات تکمیلی :۴۴۰۱۲۸۷۹