مرکز مشاوره دانشگاه در نیمسال اول ۹۹-۹۸ در راستای ارتقای سلامت روانی دانشجویان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، کارگاه های آموزشی زیر را برگزار می کند:

۱-  دومین جلسه کارگاه آموزشی ” مهارتهای زندگی “با محوریت سه مهارت “خودآگاهی ، ارتباط مؤثر وجرأتمندی ” با حضور جناب آقای فشتنقی روانشناس بالینی ، یکشنبه ۱۲ آبان ماه ساعت ۱۲ لغایت ۱۴

۲-سومین جلسه کارگاه آموزشی “اختلالات یادگیری ”  با حضور سرکارخانم برآبادی روانشناس بالینی  ، دوشنبه ۱۳ آبان ماه ساعت ۱۲ لغایت ۱۴

برنامه هفتگی سایر کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره  تا پایان ترم ، در اوایل هر هفته  اعلام خواهد شد.

مکان کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره ،   طبقه فوقانی  کلینیک  ، مقابل بانک تجارت ، می باشد.