مرکز مشاورۀ دانشگاه در ادامۀ برگزاری سلسله کارگه های آموزشی ترم جاری کارگاه های آیندۀ خود را با موضوعات زیر برگزار می نماید:
 

عنوان کارگاه آموزشی زمان مکان
واکنش مناسب به فشارها و استرس ها دوشنبه ۱ آذرماه- ساعت ۱۴-۱۲ تالار استاد شریعتی
مهارت ابراز وجود(ویژۀ خواهران) دوشنبه ۱ آذرماه – ساعت ۲۲-۲۰ سالن اجتماعات خوابگاه ولیعصر
روش های جلب اطاعت و همکاری سه شنبه ۲ آذر ماه – ساعت ۱۲-۱۰ مرکز مشاورۀ دانشگاه

 
شایان ذکر است به شرکت کنندگان در کارگاه های مذکور گواهی حضور اعطا می گردد.