مرکز مشاوره دانشگاه در راستای اجرای طرح سمن (سلامت، مهارت و نشاط ) جهت ارتقاء سلامت روان و افزایش مهارت های روان شناختی دانشجویان  به منظور سازگاری بیشتر، اقدام به برگزاری سری سوم کارگاه های آموزشی با عنوان مهارت های زندگی نموده است، ازعلاقمندان به شرکت در این کارگاه ها دعوت می شود جهت ثبت نام، در اسرع وقت به مرکز مشاوره  دانشگاه مراجعه نمایند.

لیست کارگاههای آموزشی :
۱.“مهارت مدیریت ارتباط با جنس مخالف در محیط دانشگاه” روز دوشنبه مورخ ۳۱/۱/۹۴
۲٫”مدیریت فشارهای روانی در دانشگاه” روز دوشنبه مورخ ۳۱/۱/۹۴
۳٫”راهکارهای برخورد قاطعانه ” روز دوشنبه مورخ ۳۱/۱/۹۴
۴٫” مدیریت هیجان های منفی” روز سه شنبه مورخ۱/۲/۹۴
۵٫”مهارت تعامل مناسب با اساتید” روز چهار شنبه مورخ ۲/۲/۹۴
۶٫”مهارت حل مسأله “روز چهارشنبه مورخ ۲/۲/۹۴
۷٫”مدیریت مداخلات خانواده ها در زندگی مشترک ” روز چهارشنبه مورخ ۲/۲/۹۴
۸٫”مهارت حل تعارض های بین زوجین”روز سه شنبه مورخ ۸/۲/۹۴
۹٫”تکنیکهای بازی برنده –برنده در زندگی مشترک ” روز دوشنبه مورخ ۱۴/۲/۹۴
۱۰٫”اعتماد و مسئولیت در زندگی مشترک ” روز دوشنبه مورخ ۱۴/۲/۹۴
وچندین کارگاه آموزشی دیگر…….