مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری موفقیت آمیز کارگاه های دوره ای “کلونتیگ و مهندسی ژنتیک ” برای اولین بار در سطح شهرستان در این دانشگاه خبر داد.

دکتر جعفر وطن دوست در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر، گفت :کارگاه کلونینگ و مهندسی ژنتیک به عنوان اولین کارگاه در این زمینه در سطح شهرستان و  اولین کارگاه گروه زیست شناسی در طول ۲۰ سال تاسیس این گروه در دانشگاه بود.

مدیر اجرایی کارگاه کلونینگ و مهندسی ژنتیک افزود: این کارگاه از نیمه دوم  اردیبهشت ماه بصورت هفته ای و در ۵ دوره برگزار گردید.

مسئول مرکز تحقیقات زیست فناوری دانشگاه با اشاره به  استقبال خوب دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری و دانشجویان دانشگاه های سطح شهرستان از این کارگاه، تصریح کرد: مخاطبان این کارگاه را دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های زیست شناسی، بیوتکنولوژی، علوم آزمایشگاهی و پیراپزشکی تشکیل داده بودند.

دکتر وطن دوست یادآور شد: این کارگاه با همکاری گروه زیست شناسی و مرکز تحقیقات زیست فناوری دانشگاه برگزار و در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه اعطا گردید.

کارگاه های دوره ای “کلونتیگ و مهندسی ژنتیک ” ، دوره اول

کارگاه های دوره ای “کلونتیگ و مهندسی ژنتیک ” ، دوره دوم
کارگاه های دوره ای “کلونتیگ و مهندسی ژنتیک ” ، دوره چهارم
کارگاه های دوره ای “کلونتیگ و مهندسی ژنتیک ” ، دوره پنجم

صفحه اینستاگرام رسمی خبرگزاری دانشجو                                              عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری