کارگاه مقاله نویسی پیشرفته آقای دکتر رضا اکبری، استاد تمام دانشگاه امام صادق (ع)، در روز سه شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۶ در حدود هشت ساعت در تالار اسرار دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری و با حضور استادانی از گروه ها و دانشکده های مختلف دانشگاه برگزار شد.

متن کامل خبر بر روی سایت دانشکده الهیات و معارف اسلامی